Về chúng tôi


Thành viên

Dưới đây là các thành viên quan trọng của DAMDAVIQUE
  Hứa Vĩ Trung

  Quản lý phần IT của DAMDAVIQUE

  Hứa Vĩ Trung
  Developer
  Trần Thị Thanh Thảo

  Phụ trách việc quản lý nhân sự của công ty

  Trần Thị Thanh Thảo
  Quản lý nhân sự
  Trương Ngoc Sơn

  Đầu não của DAMDAVIQUE

  Trương Ngoc Sơn
  Chúa tể hội đồng quản trị
  Lê Xuân Tiến

  Cánh tay phải

  Lê Xuân Tiến
  CEO
Giới thiệu
Giới thiệu về các thành viên

Lợi ích khi sử dụng DAMDAVIQUE

Ideas and concepts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Designs & interfaces

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Highly customizable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Easy to use

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.